archief.almere.nu

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Reggefiber (NEM-Almere BV) pleegt contractbreuk

E-mailadres Afdrukken PDF

Drie wantoestanden rondom de Almeerse glasvezelkabel

De aanleg van de glasvezel hardware (black fiber) in Almere gaat voorspoedig, maar gemaakte afspraken worden niet nagekomen door de nieuwe eigenaren van het glasvezelnetwerk, Reggefiber, met op de achtergrond KPN, die voor 41 procent eigenaar is van Reggefiber. Deze laatste heeft op haar beurt de Netwerk Exploitatie Maatschappij Almere BV (NEM – Almere BV) opgericht en dit is een 100 procent dochter van Reggefiber.
Dáárna is dan weer Almeernet BV opgericht als een soort werkmaatschappij om hier in Almere black fiber aan te leggen. Het convenant tussen NEM-Almere BV en de gemeente Almere maken Almeernet BV mogelijk. Soms lees ik ook nog dat Almeernet BV een initiatief is van het ‘Almere Fiber Consortium’. Dat bestaat uit de gemeente, woningbouwcorporaties Goede Stede, Ymere, de Alliantie Flevoland en Reggefiber. Wellicht een ‘consortium’ voor een middag?

Vorige week is een van de drie wantoestanden rondom de aanleg van glasvezel in Almere voorwaar doorgedrongen tot de plaatselijke Christen Unie. Deze politieke partij stelt vraagtekens bij de wijze waarop KPN momenteel colporteert met haar glasvezeldiensten. Blijkbaar beweert de KPN aan de deur dat zij gedurende een (1) jaar het alleenrecht heeft om glasvezeldiensten via het nieuwe netwerk aan te bieden. Volgens de Christen Unie zou dit in strijd zijn met het officiële streven naar een open glasvezelnetwerk in Almere. De Almare wijde er een artikel aan.

En hier slaat de politieke partij de spijker op zijn kop. Er is momenteel geen sprake van een OPEN netwerk in Almere. Maar gelukkig en eindelijk memoreert iemand uit de plaatselijke politiek aan wat heet ‘het topje van de ijsberg’, want het wordt tijd voor optreden tegen het monopolistische gedrag van de KPN. Sinds de eerste glas aansluitingen via dit systeem (FttH) in Almere realiteit werden in december 2007 is er een alleenheerschappij van KPN producten en diensten op de Almeerse glasvezel voor particulieren. Er zijn (nog steeds) geen andere aanbieders!

Er is op 2 september 2008 een belangrijke overeenkomst getekend tussen de NEM Almere BV en de gemeente Almere, waarin de gemeente Almere belooft toezicht te houden op het zo wenselijke open karakter van ‘ons’ nieuwe netwerk. Zie hier een tweede wantoestand,… "De gemeente Almere zal de openheid van AlmeerNet BV continu toetsen", aldus de overeenkomst. Daar moeten ze dan ook maar eens snel mee beginnen!!
Wie het contract/convenant/overeenkomst, geef het maar een naam, tussen de gemeente en NEM Almere BV (lees: Reggefiber) heeft gelezen weet dat de NEM Almere BV momenteel in gebreken blijft, in artikel 4 staat letterlijk:
 
NEM Almere garandeert naast het bepaalde in artikel 3 ten opzichte van de gemeente Almere, dat AlmeerNet voor dienstenleveranciers “open” is en zal blijven conform de definitie die is opgenomen in Bijlage 1 bij deze overeenkomst. Indien NEM Almere niet zelf de exploitatie, waaronder begrepen het beheer van laag 2 (het actieve deel), van AlmeerNet zal uitvoeren, dan zal zij de exploitant/ beheerder overeenkomstig deze garantie zodanig verplichten en de naleving daarvan zonodig afdwingen.
In dat geval dient NEM Almere een schriftelijke verklaring te overleggen afkomstig van de exploitant/beheerder waarin deze het behoud van openheid van AlmeerNet als bovenbedoeld garandeert. De gemeente Almere hecht een groot belang aan voornoemde openheid van AlmeerNet en zal slechts onder die voorwaarde haar medewerking, zoals vastgelegd in deze overeenkomst verlenen. De gemeente Almere zal de openheid van AlmeerNet continu toetsen aan de definitie als weergegeven in bijlage 2 en de eisen die daaraan worden gesteld in de Telecommunicatiewetgeving. De Nem Almere zal daartoe alle medewerking verlenen.

Komen we aan bij de derde wantoestand: Reggefiber suggereert dat het in 2008 moeilijk aanbieders kon toelaten omdat de OPTA nog nadacht over de KPN versus Reggefiber constructie. In december 2008 kwam hiervoor groen licht. Aldus de OPTA is 41 procent aandeel van KPN in Reggefiber geen bezwaar.
Mooi denk je dan, nú kunnen anderen dienstenaanbieders toetreden.  Wellicht is dat ook zo, ware het niet dat nu blijkt dat KPN in haar gebieden misschien wél een 'open' netwerk heeft, maar dit op basis van de productportfolio van KPN glasvezel. Hierdoor zou het ‘technisch’ erg moeilijk zijn om in die KPN gebieden andere producten aan te bieden. Hierdoor vallen veel aanbieders af want die willen of kunnen niet aan die voorwaarden voldoen. Ook de prijsstelling voor toetreding wordt door KPN bepaald. (Op Tweakers.net is al lang een discussie gaande rondom deze kwestie).

De vraag is dan ook: ‘Hoe open is een netwerk dat niet van KPN is, maar wel door KPN wordt gemanipuleerd en gedomineerd?’

Bovendien is het product van KPN, zoals het momenteel wordt aangeboden, helemaal niet aantrekkelijk voor de meeste particulieren. Mede omdat het snelste Internet in Almere wordt aangeboden door UPC.

(Er is overigens nog een vierde wantoestand! Sinds augustus 2008 is Ed Naaktgeboren en zijn SP bezig te onderzoeken waarom Reggefiber ontheven is van 'degeneratiekosten'. Degeneratie is schade die (later) ontstaat door graven in de bodem. Het convenant geeft hier een andere oplossing onder artikel 14. Want NEM-Almere BV bied garantie voor 7 jaar op de uitgevoerde werkzaamheden in de bodem van Almere. Maar ook aan de leges is gerommeld om Reggefiber in stemming te brengen. Al deze 'regels' zijn veranderd voordat de eerste spade de grond in ging. Het is een opmerkelijke aderlating van de gemeente Almere geweest, die de SP terecht is opgevallen. Zie: http://almere.sp.nl/dossier/glasvezel.html).


++++++++++++++++++
Meer achtergonden

Kabelaars en telco's in beroep tegen KPN-Reggefiber
Gepubliceerd: Dinsdag 17 maart 2009
Ziggo, UPC, BBned, Tele2, Scarlet en Online stappen naar de rechter om de NMa-goedkeuring van de joint-venture tussen KPN en Reggefiber te bestrijden.
http://webwereld.nl/nieuws/56473/kabelaars-en-telco-s-in-beroep-tegen-kpn-reggefiber.html

Breed verzet tegen KPN/Reggefiber
Gepubliceerd: maandag 16 maart 2009
De rechter en het College van Beroep krijgen het druk met bezwaren van UPC, Ziggo en andere concurrenten van KPN. Ze verzetten zich tegen besluiten van de NMa en Opta over KPN's deelneming in glasvezelbedrijf Reggefiber. 
http://www.emerce.nl/nieuws.jsp?id=2897869

Laatst aangepast op woensdag 18 maart 2009 11:17  

Terug naar Almere.nu